top of page

niedz., 31 mar

|

St. Theresa of the Child Jesus

Protect Viable Babies | Kampania ochrony nienarodzonych

Next weekend our parish will be signing three postcards to our 3 Representatives (NJ State Senator and Assembly Members) to ask them to support legislation which would ban abortion past 20-weeks.| W następny weekend nasi parafianie będą podpisywali trzy pocztówki do Reprezentantów Senatu i Assembly

Protect Viable Babies | Kampania ochrony nienarodzonych
Protect Viable Babies | Kampania ochrony nienarodzonych

Time & Location

31 mar 2019, 07:30 – 19:00

St. Theresa of the Child Jesus, 131 E Edgar Rd, Linden, NJ 07036, USA

About The Event

Babies at this stage can survive outside the womb and thrive if given the proper medical care. If you would like to bring 3 labels with your name/ address, if you have them, with you to Mass next weekend, that may save some time. If you would like to volunteer next weekend to help out with the campaign please call to rectory at 908-862-1116.

Nienarodzone dzieci na tym etapie rozwoju mogą przeżyć poza łonem i dobrze się rozwijać, jeżeli otrzymają odpowiednią opiekę lekarską. Jeśli chcesz przynieś 3 naklejki z twoim imieniem i nazwiskiem na Mszę Świętą w następny weekend, to oszczędzi trochę czasu. Jeśli chcesz pomóc jako ochotnik w następny weekend , proszę zadzwoń do kancelarii parafialnej pod nr telefonu 908-862-1116

Share This Event

bottom of page