OGŁOSZENIA PARAFIALNE

"DUCH PAŃSKI SPOCZYWA NA MNIE, PONIEWAŻ MNIE NAMAŚCIŁ I POSŁAŁ MNIE"

TRZYDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA

Niedziela, 25 października 2020

OGŁOSZENIA
(pełna kopia Biuletynu zamieszczona jest poniżej)

DEKRET KARDYNAŁA JÓZEFA TOBINA DOTYCZĄCY PONOWNEGO OTWARCIA KOŚCIOŁÓW

Faza druga - początek 15 czerwca 2020

Faza druga kontynuuje zwolnienie z obowiązku niedzielnego i obowiązku wielkanocnego oraz wszystkie postanowienia fazy pierwszej oraz zezwala na Msze św., pogrzeby, chrzty i wesela w dni powszednie (zgodnie z wytycznymi Fazy Trzeciej do sprawowania Mszy).

Wszystkie dyrektywy wydane 11 maja 2020 r., poprawki i uzupełnienia wydane dnia 27 maja 2020 r. pozostają w mocy. Obowiązuje teraz następujące uzupełnienia lub zmiany:

 1. Dodatek wydany 27 maja 2020 r. wskazuje, że maksymalna liczba uczestników we Mszy Św publicznej, pogrzebowej, z okazji chrztu i wesela jest dziesięć (10) włącznie z kapłanami i uczestnikami. Liczba uczestników wynosi teraz 25% pojemność kościoła lub 50 uczestników łącznie, w zależności od tego, która liczba jest niższa.

 2. Nadal obowiązują dyrektywy dotyczące dystansu społecznego, noszenia masek i dezynfekcji.

 3. Faza druga powinna zostać wykorzystana do przetestowania i dostrojenia procedur wdrażania otwarcia kościołow.

 

Faza trzecia - początek 21 czerwca 2020

 

Jest to dwunasta niedziela zwykła i obejmuje Mszę wigilijną w sobotę 20 czerwca 2020 r. Faza trzecia kontynuuje zwolnienie z obowiązku niedzielnego i obowiązku wielkanocnego, podtrzymuje postanowienia fazy drugiej oraz rozszerza celebrację Mszy publicznej w niedzielę z wszystkimi obowiązującymi dyrektywami.

 

Wszystkie dyrektywy wydane 11 maja 2020 r. oraz poprawki i uzupełnienia wydane dnia 27 maja 2020 r. pozostają w mocy z następującymi dodatkami lub zmianami:

 

 1. Dyrektywy dotyczące ponownego otwarcia kościołów wskazują, że „na liturgię nie można pozwolić na więcej niż 50% całkowitej liczby miejsc w kościele”. Ostateczna liczba uczestników zostanie faktycznie ustalona w ciągu następnego tygodnia, w zależności od zgodności i liczby uczestników Mszy Św w ciągu tygodnia. Parafie zostaną powiadomione.

 2. Msze na wolnym powietrzu (nie na parkingu) będą dozwolone.

 3. Wszystkie dyrektywy dotyczące dystansu społecznego, noszenia masek i dezynfekcji pozostają w mocy.

 4. Zezwolenie na Msze św. na zewnątrz należy uzyskać od wikariusza biskupa. Należy pamiętać, że te daty rozpoczęcia fazy drugiej i trzeciej zależą od dalszego rozwoju potencjalnego rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jeżeli wystąpi skok zachorowa, daty te mogą wymagać dostosowania

Dyrektywy dotyczące ponownego otwarcia kościołów i dwa dodatki (pierwsze wydane 27 maja 2020 r. I ten) nie są sugestiami ani nawet wytycznymi. Na razie są one szczególnym prawem Archidiecezji Newark, ustanowionym z upoważnienia Arcybiskupa. Dyrektywy dotyczą właściwego i bezpiecznego funkcjonowania zwykłego życia liturgicznego w lokalnym kościele w Newark. Dlatego sprawy te wymagają przestrzegania wszystkich parafii i wspólnot religijnych, w których sprawowana jest święta liturgia.

FAZA PIERWSZA

Konkretnym terminem rozpoczęcia pierwszego etapu będzie 17 maja 2020 r. Uwzględnione zostaną zasady władz państwowych i lokalnych. Parafie i wspólnoty kościelne nie powinny podejmować tych etapów bez uprzedniej zgody Archidiecezji Newark.

 1. Kardynał Tobin nadal zwalnia wiernych z obowiązku uczestniczenia we Mszy w niedzielę, a także z „obowiązku wielkanocnego” (obowiązek przyjęcia Komunii Świętej w okresie Wielkanocy).

 2. Kościoły mogą być otwierane wyłącznie na osobistą modlitwę w określonych i wyznaczonych godzinach. Osoby i rodziny wchodzą do kościoła tylko na prywatną modlitwę. W godzinach otwarcia pracownik parafii musi być fizycznie obecny w kościele, aby zapewnić dystans społeczny i warunki sanitarne. Żadne spotkania nie są dozwolone.

 3. Zgodnie z krajowymi oraz lokalnymi dyrektywami zdrowotnymi osobom, które wykazują objawy COVID-19 lub które zostały narażone na zakażoną osobę, nie wolno wchodzić do kościoła przez 14 dni.

 4. Kropielnice z wodą święconą muszą być puste do odwołania.

 5. Środki dezynfekujące do rąk powinny być dostępne w całym kościele

 6. Publiczne celebracje liturgii, nabożeństw i innych modlitw grupowych są w tej chwili niedozwolone.

 7. Wszystkie osoby w kościele muszą nosić maski.

 8. Osoby i rodziny muszą utrzymywać dystans społeczny (sześć stóp) między każdą osobą przebywającą w kościele.

 9. Proboszcz dopilnuje, aby w kościele było widoczne powiadomienie dotyczące używania masek oraz dystansu społecznego.

 10. Ławki, klamki , toalety w kościele należy regularnie wycierać i dezynfekować.

 11. Sakrament pojednania może być sprawowany w określonym  czasie.

  • Nie można korzystać z konfesjonałów

  • Osoby oczekujące na sakrament muszą utrzymywać dystans społeczny

  • Maski muszą być noszone przez spowiednika oraz  osobę spowiadającą się

DEKRET DOTYCZĄCY POGRZEBÓW I ODWIDZANIA CMENTARZY - obowiązujący od 6 maja 2020 r.:

 • Od niedzieli 10 maja, wszystkie cmentarze archidiecezjalne zostaną otwarte do odwiedzania grobów w godzinach od 8:00 do 17:00. Cmentarze pozostaną otwarte w każdą pozostała niedzielę.

 • Od poniedziałku 11 maja, w pogrzebach będzie mogło uczestniczyć do 10 członków rodziny.

 • Od poniedziałku 18 maja,  odwiedzanie grobów na cmentarzach będzie dozwolone w dni powszednie od poniedziałku do soboty w godzinach 15:00 do 18:00.

 • Msze w Dniu Pamięci (Memorial Day) na wszystkich cmentarzach archidiecezjalnych są zawieszone do odwołania. Informacje na temat transmisji bądź uczestnictwa na żywo we Mszy Świętej na Cmentarzu Świętego Krzyża będą ogłoszone wkrótce.

 • Wszystkie osoby wchodzące na archidiecezjalny cmentarz i mauzoleum muszą nosić maskę ochronną i zachować dystans społeczny zgodnie z wymogami stanowymi.


 

DEKRET obowiązujący od 25 marca 2020 r.:
 

 • Wszystkie chrzty są zawieszone aż do odwołania, z wyjątkiem zagrożenia życia.

 • Wszystkie śluby są zawieszone aż do odwołania.

 • Sakrament Pojednania zostaje zawieszony aż do odwołania, z wyjątkiem zagrożenia życia.

 • Wszystkie kościoły i kaplice adoracyjne muszą być zamknięte i zamknięte do odwołania. Prywatna modlitwa w jakimkolwiek budynku parafialnym musi zostać przerwana do odwołania.

 • Biura parafialne muszą być zamknięte do odwołania. Pracownicy świadczący podstawowe usługi powinni być ograniczeni i rozłożeni według harmonogramu.

 • Proboszczowie powinni dopilnować, aby Najświętszy Sakrament był odnawiany regularnie w tabernakulach po odprawianiu prywatnych Mszy Świętych. 


Następujące dyrektywy POZOSTAJĄ NIEZMIENIONE od 18 marca 2020 r.:
 

 • Wszystkie publiczne uroczystości codziennej i niedzielnej Mszy są zawieszone aż do odwołania.

 • Wszystkie publiczne celebracje Sakramentów i inne publiczne formy kultu zostały zawieszone do odwołania. Obejmuje to między innymi uprzednio zaplanowane Bierzmowanie, Pierwsza Komunii Święta, nabożeństwa pokutne, nabożeństwa i liturgie słowa.

 • Namaszczenie chorych: kapłan może użyć wacika jako narzędzia do namaszczenia chorego.

 • Woda święcona powinna zostać usunięta ze wszystkich kropielnic.

 • Obchody Mszy powinny być kontynuowane poprzez transmisję na żywo. Jeśli jeszcze tego nie uczyniłeś, zachęcamy do zapisania swojej parafii w archidiecezjalnej Inicjatywie Wsparcia Parafii, która zapewnia wiernym jedną platformę internetową do wspierania krytycznych potrzeb ich wspólnot parafialnych i innych potrzebujących parafii. Z wdzięcznością przyjmujemy datki zwykłymi kanałami: w kopertach pocztowymi, prezentami online, apelem rocznym itp.

 • Centrum Archidiecezjalne pozostaje zamknięte z ograniczoną liczbą godzin.

 • Szkoły katolickie pozostają zamknięte zgodnie z zaleceniami stanu New Jersey.

 • Cała edukacja katechetyczna w Archidiecezji Newark i wydarzenia sponsorowane przez Katolicką Organizację Młodzieży (CYO) są zawieszone.

 

Każdy, kto miał bezpośredni kontakt lub potencjalny kontakt z COVID-19, powinien dokładnie przestrzegać wskazówek Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) dotyczących protokołów izolacji i kwarantanny.

 

Pracownicy Archidiecezjalni będą nadal pracować zdalnie i powinni skonsultować się ze swoimi przełożonymi w celu uzyskania dalszych wskazówek i ustalenia zadań zawodowych.

 

Zachęcamy do odwiedzania https://covid19.nj.gov w celu uzyskania dokładnych i aktualnych informacji dostępnych dla mieszkańców New Jersey. Należy również monitorować naszą stronę internetową www.rcan.org/covid-19 i śledzić archiwa diecezji mediów społecznościowych Newark @NwkArchdiocese, aby uzyskać ogłoszenia dotyczące archidiecezji.

 

Pamiętamy w naszych modlitwach o wszystkich, a szczególnie wszystkie dotknięte osoby, rodziny, osoby udzielające pierwszej pomocy, a zwłaszcza osoby na pierwszej linii frontu.

 

Dziękujemy Wam.

_________________________________________
 

 • Rozpoczęliśmy w naszej parafii coroczny Apel Arcybiskupa na potrzeby naszej Archidiecezji. Zebrane pieniądze wspierają ludzi potrzebujacych oraz wiele organizacji charytatywnych i dobroczynnych.   Prosimy o aktywne włączenie się w w/w apel przez wypełnienie specjalnych kopert z Waszą deklaracją i lub darem pieniężnym na ten cel.   Koperty te można wysłać pocztą, przynieść do kancelarii parafialnej bądź wrzucić do koszyka podczas kolekty. Tegoroczne zobowiązanie naszej Parafii wynosi $26,501.00
   

 • Zapraszamy dzieci (powyżej 7 roku życia) zainteresowane śpiewem, poznawaniem koleżanek i kolegów do rozpoczęcia wspaniałej muzycznej przygody. Próby odbywają się we wtorek o godz. 18:30 w Sali Jana Pawła II. Osobą prowadzącą jest Pan Marcin Pękala (571) 294-7891 Serdecznie zapraszamy!!!
   

 • ​Serdecznie zapraszamy wszystkie małżeństwa, które chcą pogłębić swoją więź, bardziej się zrozumieć i nauczyć się wzajemnego dialogu, na rekolekcje Spotkań Małżeńskich. Szczegółowe informacje oraz rejestracja pod numerem telefonu: 973-370-0107 i na stronie internetowej: www.spotkaniamalzenskie.us 
   

 • Nasza parafia jest zarejestrowana w programie https://smile.amazon.com AmazonSmile Fundacja przekaże 0,5% ceny zakupu na podstawie kwalifikujących się zakupów smile.amazon.com. Dziesiątki milionów produktów kwalifikują się do darowizny. Zobaczysz kwalifikujące się produkty oznaczone „Eligible for AmazonSmile donation” na ich stronach ze szczegółowymi produktami smile.amazon.com. Cykliczne subskrypcje i zapisywanie zakupów i odnowienia subskrypcji nie są obecnie uprawnione do generowania darowizn.Pamiętaj, że tylko zakupy dokonane na stronie smile.amazon.com (nie www.amazon.com ani aplikacja mobilna) generują darowizny AmazonSmile.  Trzeba wejść na https://smile.amazon.com/ i wybrać St. Theresa of the Child Jesus Parish jako organizację jaką chce się wspierać.

ADORACJA NAŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Poniedziałek     19:30-21:00 (kościół)

Środa                 19:30-21:00 (kościół)

Piątek                 8:00-18:00 (kaplica)

                           19:30-21:00 (kościół)

 
SŁOWO PROBOSZCZA

The rabbis of Jesus’ time, in studying the Bible, had come to discover 613 commandments, 365 of which were negative, i.e., forbidden actions, and 248 were positive, namely, works to be done. Explaining a commandment per day, it would take al- most two years to teach them all. In the end, the earlier ones would certainly have been forgotten. If it was hard to learn them, imagine how complicated it was to observe them; to avoid sins was virtually impossible. The common folks were not able to learn the subtle distinctions and endless moral justifications and were despised by the scribes. 

Jesus considers this variety of rules a heavy yoke which op- presses and tires, takes the breath away and the joy of living. He warns the teachers of the law, “A curse is on you! You prepare unbearable burdens and load them on the people” (Lk 11:46). 

In today’s Gospel, one of the scribes approaches Jesus in a hostile manner, and to test Him, he asks: “What is the greatest commandment in the law?” He means to say: all the 613 precepts are great and important and must be observed with the utmost care. They are a yoke, but “it is good for a man to bear the yoke from his youth”. How dare you call them “unbearable burdens,” perhaps you mean to cancel part of the law? 

Jesus came not to abolish the Old Testament law but to fulfill it. He reveals that love—of God and of neighbor—is the fulfillment of the whole of the law. Jesus says that all 613 commands found in the Bible’s first five books can be summarized by two verses of this law: 

"You shall love the Lord, your God, with all your heart, with all your soul,
and with all your mind. This is the greatest and the first commandment. 

The second is like it: You shall love your neighbor as yourself. The whole law and the prophets depend on these two commandments." 

A fundamental question which then arises is how do we grow in love of God and practice true charity so that we can truly abandon ourselves to the Lord like so many saints before us. Obviously, the first thing to point out is that we love God by spending time with him in prayer, partaking of the sacraments, and working to develop all the facets of the spiritual life. Those are the basics of the faith. 

There’s another part of how we grow in love of God that is of- ten kind of forgotten. It’s there in black and white - “love your neighbor as yourself.” We’re so used to hearing it, that it’s easy to forget that this is a huge deal. It’s also easy to ignore, because let’s be honest, it often seems a lot easier to love God than to love our neighbor. 

Fr. Garrigou-Lagrange says our “nature leads us to love those who do us good and to hate those who do us evil.” We like the person who’s nice to us and we dislike the person who is mean. And on a natural, human level, that sounds totally reasonable. But we’re not called to live naturally. We’re called to strive to live supernaturally. 

By rejecting the natural inclination of love and hate taught by the Pharisees, Jesus is saying that we can’t be in perfect union with God until we learn to love our neighbors. Our neighbor is everyone including our enemies. Remember that the virtue of charity resides in the will.  It’s perfected when it is fully united to the will of God. That’s why St. Augustine said, “Love God and do what you will.” Loving God means conforming ourselves to his will. That’s why Christ himself taught us to pray, “Thy will be done, on earth as it is in heaven”. 

And while it’s scary on the human level, this loving abandonment to the will of God leads to a profound peace that encompasses our entire being. Think about it. How else could Mary remain at peace when an Archangel suddenly appears and drops the startling news that she’s going to give birth to the Son of God? 

She isn’t frightened at the message because she is already full of grace, lovingly conformed and united to God through supernatural charity. She loves God perfectly and knows God loves her perfectly and so there’s nothing to be afraid of. As 1 John 4:18 declares, “Perfect love casts out fear.” 

That doesn’t mean life is always going to “always go our way”. Mary suffered immensely watching her perfect son suffer and die. And suffering is certainly a part of our lives, as well. We live in a exceptionally fallen world and suffering is always present. That said, we can rest in the fact that God loves us perfectly and will take care of us. Scripture is full of that promise. 

God promises to take care of us. He’ll work things out. But what does that really mean? There’s something deep- er going on here. Is the fact that God works it out simply because he’s God and he can do anything? Or do we play some role, as well? St. Paul certainly makes it seem like we’re somehow involved. Look at the verse - “In every- thing God works for good.” With whom? “Those who love him, who are called according to his purpose.” 

In other words, it seems St. Paul is saying that God’s working things out is mysteriously related to our love of Him. It’s not just a given, so to speak, that he’s going put everything back together and we’ll live happily ever after. Our love of God is a key ingredient. 

St. Paul isn’t saying we just sit back and watch God put things back the way we want them. He’s saying our love of God conforms us to his will and helps us accept what’s going on. It helps us accept that God has a reason for allowing us to be in difficult and stressful situations. 

This also shows us why charity is greatest of the virtues and the path to our salvation. “Everything comes from love,” says St. Catherine of Siena, “all is ordained for the salvation of man, God does nothing without this goal in mind.” 

Spiritual growth is not measured by the sweetness of devotion or the feeling of closeness to God. Rather, it is judged by the level of our hatred of sin and progress in the practice of virtue. Progress in all the virtues, as well as the spiritual life in general, can be boiled down to progress in the greatest of them all - love - the infused virtue of charity. 

So, love is an act of the will that conforms us to the perfect will of God and leads us into divine life. 

Have a blessed and peaceful day!

Fr. Ireneusz

Święty Janie Pawle II, odnów w nas łaskę miłości małżeńskiej. Daj nam łaskę przyjaźni na późne lata naszego życia. Każdego dnia moja żona/mój mąż staje się coraz starsza/y. Ja również się starzeję. Daj nam łaskę przyjaźni, abyśmy się sobą nie znudzili ani nie zniecierpliwili, ale zawsze za sobą tęsknili i pragnęli budować jedność zadaną nam w sakramencie małżeństwa. Niech w przemijającym kształcie życia tutaj, na ziemi, zbudujemy wieczność z Tobą w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.


Amen.

MODLITWA W INTENCJI MAŁŻEŃSTW
 

BIULETYN PARAFIALNY

10/25/2020
Thirtieth Sunday in Ordinary Time
10/18/2020
Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time
10/11/2020
Twenty-eighth Sunday in Ordinary Time
10/4/2020
Twenty-seventh Sunday in Ordinary Time
9/27/2020
Twenty-sixth Sunday in Ordinary Time
Show More
PARAFIA

Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem

Św.  Teresy od Dzieciątka Jezus

Archidiecezjalne Sanktuarium

Św. Jana Pawła II

ADRES

131 E. Edgar Road

Linden NJ 07036

sttheresalinden@gmail.com

908 862-1116

 

DOŁĄCZ DO LISTY KONTAKTÓW
 • YouTube
 • Facebook Social Icon
Screen Shot 2020-02-19 at 9.00.20 PM.png

Kiedy robisz zakupy przez AmazonSmile, nasza parafia Sw. Teresy może otrzymać donacje od Amazon jeżeli przy zakupie użyjesz tego linku: https://smile.amazon.com/ch/22-1514240. Dziękujemy za wsparcie!